Bio Nova logo
srpskienglishdeutsch  
bioethanol

Bio Nova gorionici za bio - eko kamine koriste kao gorivo denaturisani bio etanol koji se dobija iz biljnih izvora. To je prirodan i obnovljiv izvor energije. Dok sagoreva ne proizvodi dim, miris i ne ostavlja pepeo ili produkte sagorevanja.
"Nova fuel" fluid za bio - eko kamine sagoreva podpuno i čisto – to znači da nema štetnih supstanci koje nastaju sagorevanjem – jedini produkti sagorevanja su CO2 (ugljen dioksid), CO (ugljen monoksid), H2O (vodena para) i toplota. Takodje podpuno sagorevanje znači da nema dima i mirisa i da ne postoji pepeo ili drugi produkti nakon sagorevanja.

  • Nema ni dima ni mirisa prilikom sagorevanja
  • CO2 (ugljen dioksid), CO (ugljen monoksid), H2O (vodena para) i toplota su jedini produkti sagorevanja
  • Uslovi i upotreba su definisani priručnikom za upotrebu koji dobijate uz svaki gorionik za bio - eko kamin
  • Bionova gorionici za bio - eko kamine zahtevaju normalnu ventilaciju tokom upotrebe. U uslovima stana (mala kubatura prostorije) blago otvoren prozor je dovoljan.

Prodaju Nova Fuel vršimo isključivo kupcima naših gorionika i kamina

Nova Fuel label

address Nova Vizantija

logo Nova Vizantija copyright Nova Vizantija